EDUVIC

 

Qui som?

gente aplaudiendo

Som una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre amb l’objectiu de treballar per les persones; amb especial incidència en la infància, l’adolescència, la joventut i les famílies.

Cooperativa d’iniciativa social


Com a cooperativa, EDUVIC basa la seva organització i gestió en els valors propis del cooperativisme, assumint l’ajuda mútua, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat i la transparència com a trets característics del quefer quotidià.

La nostra especialització en infància, adolescència i famílies consisteix, bàsicament, a entendre la nostra tasca professional com un procés constant, en què la creativitat i l’aprenentatge són essencials. Ubicar-nos en el nou paradigma d’empresa social de proximitat, responsable i sostenible ens ha suposat dosis d’humilitat i coratge, de curiositat i sintonia solidària amb les persones de la nostra comunitat, per tal de mantenir sempre la nostra praxi en un procés de transformació, és a dir, de cercar noves formes de donar resposta a les necessitats socials emergents. És precisament l’escolta activa de les necessitats que ens van mostrant les persones infants i adultes amb les quals compartim el nostre espai professional, el que ens ha conduït a cercar la nostra especialització des de l’obertura i la sensibilitat envers l’entorn, el sentit de comunitat, la capacitat d’innovació, l’aprenentatge en equip, la construcció d’una visió compartida i el pensament sistèmic.

Història


 • 1994

  Mussum ipsum cacilds 1

  11 hours ago via Twitter

  Creació de la cooperativa.

 • 1995

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Centre Residencial d’Acció Educativa Kairós (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, DGAIA).

  Servei de Seguiment Post-Institucional Itaca.

 • 1996

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Residència Maternal Antaviana (DGAIA).

  Programa de col·laboració amb les universitats.

 • 1997

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Programa EI!, d’Estudi i Investigació.

 • 2001

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Centre d’Acollida Talaia (DGAIA).

 • 2005

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Servei Cruïlla de Prevenció, Orientació i Suport a les Famílies.

 • 2006

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Servei SaTeF de Suport i Acompanyament Terapèutic a Famílies (Programa Proinfància de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).

 • 2007

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Servei “Mares i Fills davant una mateixa realitat: la violència domèstica” (Programa Municipal per a la Dona CAID Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat).

 • 2008

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Xics Barça Santa Coloma (Fundació FC Barcelona).

 • 2009

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Servei Tècnic Punt de Trobada (Secretaria de família).

 • 2010

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Escola Itinere – Postgrau en Intervenció Familiar Socioeducativa, Master en Teràpia Familiar Socioeducativa.

  Xics Barça Carmel i Entorn (Fundació FC Barcelona).

  Suport Tècnic equip directiu i educatiu La Masia (FC Barcelona).

  Programa Cruïlla JTC (Consorci Serveis Socials de Barcelona).

 • 2011

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Programa Cruïlla-CPI (Caixa Proinfància).

  Programa TESF. (DGAIA).

  Programa Cruïlla-Lleida Nord d’atenció i suport a les famílies (DGAIA).

 • 2012

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Programes FutbolNet a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida (Fundació FC Barcelona).

  Escola Itinere – Postgrau en Pràctiques Supervisades en Teràpia Familiar – Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç.

 • 2013

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Programa Créixer en Família a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida (Secretaria de Família).

 • 2014

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Programa d’habitatge d’inclusió social amb suport socioeducatiu (Ajuntament del Prat de Llobregat).

  Suport Familiar Centres Oberts de L’Hospitalet de Llobregat (Ajuntament de l’Hospitalet).

  Suport Familiar Centres Oberts del Prat de Llobregat (Ajuntament de l’Hospitalet).

 • 2015

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  EAF Espai d’Atenció Familiar (Ajuntament el Prat de Llobregat).

  Cooperativa de 2on grau AKANE (amb Cooperativa DELTA).

  Fundació NAIA (amb cooperatives: DELTA; DOBLE VIA; MADSYSTEMS).

  EDUVIC·Inspiratupais.

 • 2017

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Comença l’activitat del Psicoterapia & Trauma Institute.

  Obertura de 2 centres d’acollida per a nois migrants sols a Lleida.

  Ampliació de més serveis de teràpia familiar i psicoterapèutics a les comarques del Tarragonès, Segrià, Bages i Berguedà.

 • 2018

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Obertura de 6 Centres d’acollida per a nois migrants sols ubicats a les províncies de Lleida i de Barcelona.

  S’amplien els punts de teràpia familiar i psicoterapèutics en les comarques del Baix Llobregat, Maresme, Garraf i el Berguedà.

  L’Escola Itinere assoleix la xifra de més de 1000 participants.

  Neix el projecte europeu Move IN Involved Sport.

 • 2019

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Nova estructura organitzativa de la cooperativa en 5 àrees d’actuació.

  S’amplien els punts de teràpia familiar i psicoterapèutics en les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Anoia, Alt Penedès i Garraf.

  Inici dels programes AMIT, YAKAAR i Komtü (model integral per millorar el benestar emocional i relacional a les escoles).

 • 2020

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Reconversió d’alguns dels serveis d’acolliment de nois migrants en 19 pisos d’inserció laboral de 16 a 21 anys en les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona.

  Posada en marxa de la nova edició del Move IN promogut per la European Commission.

  Obertura de les instal·lacions al carrer Entença pel Psicoterapia&Trauma Institute i l’Escola Itinere.

 • 2021

  aaa ipsum cacilds 2

  11 hours ago via Twitter

  Reconversió d’alguns dels serveis d’acolliment de nois migrants sols en centres d’infants i adolescents fins al 18 anys de qualsevol procedència i mixtes.

Sense ànim de lucre


El caràcter no lucratiu és una característica que ens orienta a dissenyar els nostres serveis envers les necessitats de les persones a què van adreçats, en lloc de fer-ho envers el benefici econòmic. A més, quan la nostra activitat genera excedents, aquests són reinvertits en el creixement de l’entitat mitjançant l’enfortiment dels nostres projectes o en el desenvolupament d’altres de nous necessaris en la comunitat que ens envolta.

Principis i valors


Els valors són paraules. No obstant això, no hi ha dubte que les paraules que s’identifiquen com a valors tenen una especial potència per donar sentit i canalitzar els recursos humans, tant en l’àmbit personal com pel que fa a l’empresa.

Els valors, per a nosaltres, constitueixen la creació de la integritat i la responsabilitat; forgen l’optimisme, l’autoestima i la definició de qui som. Són vius i manifestos mitjançant l’acció i la declaració sincera.

Considerem que les empreses socials regides per aquests valors són de caràcter fefaent pel que fa a la seva integritat i l’afirmació dels seus valors ètics, pel que els professionals tenen la capacitat d’escollir conscientment, definir públicament i viure d’acord amb els seus valors més alts.

A EDUVIC hem volgut crear un context de valors, ètiques i integritat per tal de progressar del primer al segon i tercer ordre de valors incorporant-los en la nostra cultura empresarial. Disposar del nostre propi codi ètic està essent una eina bàsica en la creació d’aquest context.

L’any passat el 2020

0
professionals
0
persones sòcies
0
€ d'ingressos
0
serveis gestionats

En la nostra experiència acumulada des de 1995, ens hem relacionat i treballat amb

0
estudiants/es
0
infants i adolescents
0
famílies
0
valoració mitjana de l'Escola Itinere

Què fem?

Promovem, generem i gestionem serveis, programes i projectes de:

Educació

Acolliment i protecció

Criança positiva

Prevenció
socioeducativa

Teràpia individual
i familiar

Consultoria familiar

Oci i cultura

Gestió comunitària

Cooperativisme

Drets humans i drets
de la infància

Com a cooperativa, EDUVIC basa la seva organització i gestió en els valors propis del cooperativisme, assumint l’ajuda mútua, la democràcia, la igualtat, l’equitat, la solidaritat, l’honestedat i la transparència com a trets característics del quefer quotidià.

La nostra especialització en infància, adolescència i famílies consisteix, bàsicament, a entendre la nostra tasca professional com un procés constant, en què la creativitat i l’aprenentatge són essencials. Ubicar-nos en el nou paradigma d’empresa social de proximitat, responsable i sostenible ens ha suposat dosis d’humilitat i coratge, de curiositat i sintonia solidària amb les persones de la nostra comunitat, per tal de mantenir sempre la nostra praxi en un procés de transformació, és a dir, de cercar noves formes de donar resposta a les necessitats socials emergents. És precisament l’escolta activa de les necessitats que ens van mostrant les persones, infants i adultes, amb les quals compartim el nostre espai professional, el que ens ha conduït a cercar la nostra especialització des de l’obertura i la sensibilitat envers l’entorn, el sentit de comunitat, la capacitat d’innovació, l’aprenentatge en equip, la construcció d’una visió compartida i el pensament sistèmic.

Missió i visió

La nostra missió és atendre infants, adolescents, joves i les seves famílies per tal de donar resposta a les seves necessitats, actuals i emergents, promovent, generant i gestionant serveis, recursos i projectes especialitzats i preventius per aquesta població, des d’una perspectiva cooperativista i en col·laboració amb l’Administració pública i la iniciativa privada.

La nostra tasca vol incidir especialment en:


 • Atendre infants, adolescents i joves en risc d’exclusió social.
 • Oferir atenció i donar suport a les famílies amb diferents problemes de relació: entre la parella, amb els fills, conflictes després de la separació dels pares, famílies reconstituïdes…
 • Formar, supervisar i assessorar professionals i institucions que treballen amb infants, adolescents i joves i les seves famílies.
 • Elaborar documents tècnics, guies metodològiques, protocols i programes de treball per tal de facilitar i garantir la qualitat del treball amb les persones.

Visió


 • Incrementar, de manera proactiva, la nostra capacitat de donar resposta a aquelles necessitats de les persones susceptibles de ser ateses des de projectes socials, educatius i/o terapèutics.
 • Generar noves fórmules de col·laboració empresarial i noves àrees d’actuació, econòmicament ètiques i amb un impacte positiu en el territori, amb l’objectiu final d’aportar recursos econòmics als projectes socials que desenvolupem.
 • Generar i gestionar amb qualitat serveis implementats sota el principi de la innovació continuada.
 • Promoure la sensibilització de les persones cap a la necessitat d’una transformació social, que millori les condicions de vida de la població en general en els territoris en què desenvolupem la nostra activitat.
 • Socialitzar, amb els professionals del nostre àmbit, el coneixement adquirit a partir de la nostra experiència fomentant l’intercanvi que permeti la generació de nous coneixements.

R + D + I

EDUVIC disposa de diferents espais de reflexió entre professionals per tal de sincronitzar els coneixements i transformar els interrogants que sorgeixen de la nostra praxi en oportunitats per desenvolupar-nos professionalment i anar innovant en la nostra feina generant nous productes i serveis.

PRÀCTICA REFLEXIVA

Significa l’anàlisi de les situacions viscudes en la vida professional i la seva reconstrucció intersubjectiva, és a dir, contrastada amb el grup i reconstruïda a través del grup.

INVESTIGACIÓ-ACCIÓ

El nostre objectiu és adquirir bones pràctiques que ajudin a la millora en l’efectivitat de les intervencions professionals, en la prestació de serveis i en donar resposta a les necessitats emergents, tant dels professionals com de les famílies.

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Recerca continuada per la millora de la gestió de processos que faciliten els darrers avanços tecnològics.

INTERCOOPERACIÓ

Entenem la intercooperació com una de les bases per la nostra pràctica reflexiva, el desenvolupament i la innovació. EDUVIC no concep un treball aïllat, duplicat o no consensuat, sinó que està contínuament a la recerca de l’establiment de noves sinergies amb altres cooperatives i entitats de l’economia social que permetin consolidar i potenciar nous projectes.

Treball en xarxa

logo nesi

NESI

La Fundació Global Hub for the Common Good és una organització sense ànim de lucre coneguda per la marca NESI “Nova Economia i Innovació Social” i que busca la cocreació d’una nova economia al servei de les persones i del planeta.

Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social

EDUVIC participa de forma activa en la Comisió de Gestió en la Secorial de Cooperatives d’Iniciativa Social de les que formen part les cooperatives d’atenció a les persones, sense fany de lucre, que treballem per construir una societat més humana i cohesionada.

logo FCTC

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC)

EDUVIC forma part de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya que agrupa, representa i lidera les empreses de cooperatives de treball al nostre pais.

Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

EDUVIC forma part de la Junta Directiva de la FEDAIA i de diferents comissions dins de la mateixa.

La Confederació

Com a membre de la FEDAIA i de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social EDUVIC forma part de la Confederació.

entitats-del-tercer-sector-de-catalunya-

Taula del Tercer Sector Social de Catalunya

Com a membre de la FEDAIA i de la Sectorial de Cooperatives d’Iniciativa Social EDUVIC forma part de la Taula del Tercer Sector de Catalunya.

Plataforma d’Infància de Catalunya

La Plataforma d’Infància de Catalunya neix per ser una veu comuna i transversal de totes les entitats compromeses amb els infants i adolescents del nostre país, que ofereix una visió integral de la infància, dóna resposta a les seves necessitats, promou l’acompliment dels seus drets i deures i vetlla per incorporar la perspectiva de la infància en les polítiques públiques i en la societat catalana.

Universitat-de-barcelona

Universitat de Barcelona

EDUVIC·Escola Itinere té un conveni de col·laboració amb IL3·Universitat de Barcelona per l’homologació dels títols de:

 • Postgrau Intervenció Socioeducativa.
 • Màster en Teràpia Familiar Socioeducativa.
 • Postgrau d’Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i família.
 • Postgrau Atenció Integral a l’Esportista d’Elit.
logo doble via

Doble Via

Cooperativa d’iniciativa social integrada per professionals compromesos amb la innovació i la qualitat, que presta serveis d’atenció a les persones en l’àmbit socioeducatiu i cultural des de l’any 1999 a Catalunya.

logo delta

Delta 

Delta és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre que es va constituir al gener de 1999. És una empresa especialitzada en infància i família en l’àmbit de l’atenció precoç, amb múltiples serveis actius i altres projectats, amb una trajectòria professional de més de 15 anys.

logo mad systems

MAD SYSTEMS

Cooperativa de treball associat especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació. És una organització compassada per socis i sòcies, treballadors i col·laboradors especialitzats amb més de 20 anys d’experiència en entorns IT.

Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives a la Infància i la Joventut

EDUVIC participa amb el Grup de Recerca en Intervencions Socioeducatives a la Infància i la Joventut de la Universitat de Barcelona com a professionals experts en maternitat adolescent i paretaliitat positiva en diferents projectes de investigació Erasmus+.

PlayMore!

EDUVIC col·labora amb l’organització italiana sense afany de lucre PlayMore!, promovent l’esport, la salut i la integració social, i desenvolupant i implementant el projecte MOVE IN de l’àrea d’EDUVIC Sport a nivell europeu.

Associació de Jugadors i Jugadors de Futbol Sala

EDUVIC col·labora amb l’Associació de Jugadors i Jugadores de Futbol Sala de Madrid per promocionar i gestionar a nivell europeu el projecte MOVE IN de l’àrea d’EDUVIC Sport com a eina inclusiva a través de l’esport.

Dragones de Lavapiés

Dragones de Lavapiés té com a missió teixir, a partir de l’esport i la competició, llaços de solidaritat, respecte i comunitat, propiciant el diàleg entre persones de cultures molt diverses, procedents de tots els racons del planeta. EDUVIC participa d’aquesta tasca implementant el programa MOVE IN de l’àrea d’EDUVIC Sport.

Fundación Probitas

EDUVIC col·labora amb la Fundació Probitas impulsant el projecte Yakaar. El programa de capacitació dirigit a joves vulnerables que promou iniciatives socioeconòmiques innovadores i motivadores a través de l’apoderament de la joventut migrant que vol tornar al seu país d’origen.

Nous Cims

EDUVIC col·labora amb la Fundació Nous Cims impulsant el programa Komtü per a la millora del benestar emocional i relacional a les escoles.

Akane

Cooperativa de segon grau que integra l’expertesa i trajectòria de les cooperatives EDUVIC i DELTA en la gestió de serveis referencials d’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies.

Clientela i finançament del servei

Contacta per WhatsApp