Models

Els Models Marc d’Intervenció d’EDUVIC naixen de la sistematització de l’experiència adquirida en el quefer diari dels i les professionals d’EDUVIC. Al llarg de la nostra trajectòria com a entitat que gestiona serveis d’atenció a les persones de diferents edats, hem emprat una metodologia circular que s’inicia amb l’avaluació diagnòstica d’unes necessitats a les que donar resposta, continua amb una anàlisi d’aquesta avaluació, per després planificar la intervenció, i executar-la; i finalment reiniciar el cercle amb una nova avaluació. Aquesta metodologia de treball s’ha vist enriquida pel paradigma intern de la millora contínua, la formació continuada i la reflexió de la pràctica professional a la llum dels nous coneixements adquirits. De forma progressiva, aquesta dinàmica de treball implementada en totes les nostres àrees d’acció ha esdevingut un marc teòric-pràctic de principis, metodologies i tècniques d’intervenció que esdevenen una base sòlida dels fonaments teòrics i  tècnics de la nostra intervenció..

La finalitat de treballar amb models és que totes les persones professionals d’EDUVIC disposin d’unes mateixes premisses compartides que permetin treballar planificadament i sota un criteri tècnic i metodològic unificat; tanmateix, aquests criteris ens permeten crear un estil concret i definit de relació amb les persones usuàries, amb els companys i les companyes de feina, així com amb totes les organitzacions que promouen o col·laboren amb la nostra cooperativa.

En l’actualitat, disposem dels següents models en vigor:

  • Model de Funcionament des dels Trets d’Identitat Propi
  • Model d’Acció Educativa en Medi Residencial
  • Model d’Acolliment i de Diagnòstic
  • Model d’Acció Educativa amb Adolescents Mares
  • Model d’Acció Educativa en el Lleure com a Prevenció
  • Model de Treball Terapèutic amb les Famílies

El Model d’Acció Educativa en Medi Residencial va ser publicat, en la seva major part,  com un article a la Revista de Estudios de Juventud, ISSN-e 0211-4364, Nº. 74, 2006.

Podeu llegir l’article al següent enllaç.

El Model de Treball Terapèutic amb les Famílies va quedar recollit en un llibre “La Terapia Familiar Socioeducativa. Un modelo de terapia sistémica” que es va presentar el 25 de juny de 2019

Podeu llegir la notícia completa aquí.

Publicació del llibre


tapa libro eduvic

El dimarts 25 de juny del 2019 va tenir lloc l’acte de presentació del llibre “La Terapia Familiar Socioeducativa. Un modelo de terapia sistémica”, una publicació elaborada de manera conjunta per 17 psicoterapeutes de la cooperativa que es dediquen a la intervenció social amb famílies en situació de dificultat relacional i que coneixen de prop el model.

  • Podeu llegir la notícia completa aquí.
Contacta per WhatsApp